روح الله روانبخش
1 year ago Edited Public
میزگردهای پرگار|Pargar بی بی سی فارسی|BBCPersian شامل میزگرد نخست تا نود و پنجم را دانلود|Download کنید.
فرمت صوتی AMR مناسب اینترنت های معمولی و دایل آپ با کیفیت مطلوب.
به صورت مجموعه شده در پنج فایل زیپ که هر کدام مستقل از دیگری است:
http://merge.it/pargar-00-20
http://merge.it/pargar-21-40
http://merge.it/pargar-41-60
http://merge.it/pargar-61-80
http://merge.it/pargar-81-94
و جایگزین:
http://ruhoravan.persiangig.com/A.I.O-PargarBBCPersian

همینطور می توانید بصورت تک به تک|ONE by ONE دانلود کنید از اینجا:
http://ruhoravan.persiangig.com/Pargar.BBCPersian

روی موبایل اجرا میشود برای اجرای روی رایانه، نرم افزارهای کمکی را دانلود کنید:
http://ruhoravan.persiangig.com/AMR-player.converter